Lesreglementen

                                Regulier lesreglement Tennisschool Hogeland
 1. De tennislessen worden gegeven op de Tennisparken van LTC Bedum, TC Warffum, TC Hefshuizen te Uithuizen. 
 2. De lessen worden verzorgd door Tennisschool Hogeland.
 3. Er kan worden lesgegeven op alle middagen en avonden door de week en eventueel op donderdag- en vrijdagmorgen.
 4. Er wordt in principe geen lesgegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschool vakanties
 5. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.
 6. Je kan je tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 7. Iedereen die lessen volgt bij Tennisschool Hogeland dient lid te zijn van een van de bovengenoemde verenigingen waar je de tennislessen volgt. Met uitzondering bij TC Warffum, waar men een eenmalige jaarlijkse bijdrage betaald voor het gebruik van de banen en verlichting. Als jezelf (of je zoon/dochter) geen lid bent (is), dien je (hem/haar) aan te melden bij Tennisschool Hogeland. De vereniging en de tennisschool nemen dan contact met je op.
 8. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt je de indeling. Het is te allen tijde mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De train(st)er bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling.
 9. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn, dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!
 10. De lesgelden dienen via 3 te ontvangen termijnnota’s te worden voldaan. Op verzoek kan er ook in een keer betaald worden.
 11. Bij afzeggen van de lessen ten gevolge van blessures of ziekte zal in principe geen restitutie van de betaalde lesgelden plaatsvinden. Uitzonderingen worden per situatie bekeken. Ook mag je wel een vervanger regelen van hetzelfde niveau.
 12. Opgeven voor een trainingscyclus (zomer- of wintercyclus) houdt in dat je het lesgeld verschuldigd bent, ook al besluit je, op enig moment, toch geen gebruik (meer) te maken van de tennislessen.
 13. Beëindigen van lessen, al dan niet tussentijds, houdt niet in dat je lidmaatschap bij een van bovengenoemde verenigingen (of het lidmaatschap van uw zoon/dochter) beëindigt. Lidmaatschap opzeggen bij bovengenoemde verenigingen dient rechtstreeks met de ledenadministratie van de bovengenoemde verenigingen te geschieden.
 14. De dagen waarop niet wordt lesgegeven, worden door de train(st)er zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.
 15. Indien zich wijzigingen voordoen, zal je daarover worden ingelicht!
 16. Bij verhindering van de train(st)er zal hij je hiervan vooraf per groep WhatsApp op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.
 17. Indien je zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heb je géén recht om deze les ingehaald te krijgen. Wel wordt per situatie bekeken of het mogelijk is deze les in een andere groep in te halen.
 18. Je wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de train(st)er, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.
 19. Er kunnen maximaal 3 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 15 lessen (zomer of winter) worden dus minimaal 12 lessen gegeven!
 20. Privélessen worden altijd ingehaald
 21. Bij (dreigende) slechte weersomstandigheden (flinke of langdurige regen of storm) neemt de trainer vóór 15.00 uur een besluit “niet trainen” of “wel trainen”.  Berichtgeving via de groep WhatsApp. Het is uiteraard mogelijk dat het weer anders uitpakt dan verwacht.
 22. Jij (of je dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures. De lessen worden gegeven onder de KNLTB richtlijnen en voorwaarden.
 23. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid door het trainersteam een besluit genomen worden.
 24. Door inschrijving via het inschrijfformulier gaat je akkoord met dit lesreglement en met de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de facturering.
 25. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Tennisschool Hogeland streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als je vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Tennisschool Hogeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Tennisschool Hogeland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

Passie voor Tennis!