Participatiefonds

Indien betaling van de contributie voor u bezwaarlijk is, dan wijzen wij inwoners van de gemeente Het Hogeland op het bestaan van het gemeentelijk “Participatiefonds”, dat mogelijk uitkomst kan bieden. Met het Participatiefonds kun je meedoen aan dingen die eigenlijk heel normaal zijn. Maar waar je misschien geen geld voor hebt.

Aanvraagformulier (pdf)

Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen omdat het vaak geld kost. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging of van een muziekvereniging of als u een museum wilt bezoeken. Daarom vergoed de gemeente een gedeelte van de kosten hiervoor. De vergoeding geldt alleen voor sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten die binnen de gemeente beschikbaar zijn, tenzij een activiteit hier niet voorhanden is. Voor de volgende kosten kan een beroep worden gedaan op het Participatiefonds;

  • lidmaatschap en lessen sportvereniging of sportschool
  • muziekvereniging of muziekschool
  • zwemles
  • lidmaatschap bibliotheek
  • handwerkclub
  • peuterspeelzaal
  • scouting
  • toegang musea
  • schoolreisjes
  • onderwijsbijdrage

De hoogte van de vergoeding is maximaal € 250,00 per volwassene en € 100,00 per kind per jaar. Het maximum per gezin is € 600,00 per jaar.

Jeugd sportfonds

Voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar geldt een speciale regeling. Jeugdsportfonds Groningen stelt hiervoor jaarlijks maximaal € 225,00 per kind beschikbaar. Om voor deze regeling in aanmerking dient u zich te wenden tot Stichting Leergeld Hoogeland of de jongerenwerkster van de regio Bedum: Nicole Hoofs, tel. 3014465 email: n.hoofs@mensenwerkhogeland.nl .