Privacybeleid

Privacyreglement (AVG)

Disclaimer en privacy policy In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement geldt voor al onze klanten en kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Tennisschool Hogeland uw gegevens beschermt.

  1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Tennisschool Hogeland van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die Tennisschool Hogeland levert. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy.  Wij garanderen u dan ook discretie met betrekking tot uw privé-gegevens.

Alle informatie die u met ons deelt wordt bewaard op beveiligde servers.

Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie

Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt

Wij blijven voortdurend alert op het beschermen van uw privé-gegevens

Persoonsgegevens

Als u zich aanmeldt als klant van Tennisschool Hogeland of contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt als klant vragen wij onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Al deze gegevens worden door Tennisschool Hogeland verwerkt. Ook nadat u zich heeft aangemeld, worden gegevens van u geregistreerd, bijvoorbeeld omdat u een nota niet (op tijd) betaalt.

Verkeersgegevens

Als u zich aanmeldt voor onze diensten via het online inschrijfformulier wordt ook het IP-adres vanaf welke het formulier is ingevoerd opgeslagen.

2. Gebruik van gegevens

Dienstverlening

Tennisschool Hogeland verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor het in behandeling nemen van aanvragen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota en het afhandelen van klachten. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Tennisschool Hogeland verkoopt uw gegevens niet door.

Inschakelen derden

Tennisschool Hogeland schakelt derde partijen in indien de hoeveelheid aanvragen hierom vraagt. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Tennisschool Hogeland de vereiste maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Recht op inzage, correctie en vergetelheid van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U dient hiervoor contact op te nemen met onze trainers. Tevens heeft u het recht om vergeten te worden; dit houdt in dat wij alle gegevens die wij van u hebben geregistreerd en die niet noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden volgens wetgeving, uit onze systemen verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

3. Website en cookies

Website disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Tennisschool Hogeland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tennisschool Hogeland behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tennisschool Hogeland.

Verwerking van gegevens op websites van Tennisschool Hogeland

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website hoofdzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren. Informatie die u achterlaat op Tennisschool Hogeland websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren en interesses. Surf- en klikgedrag. We verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu met onder andere Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor: Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

Het optimaliseren van de website

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.